JERSEY DIGITALE PRINT - GELEAARDBEIEN  BY HEJ HANNI
JERSEY DIGITALE PRINT - GELEAARDBEIEN BY HEJ HANNI
€ 7,56 € 6,92
x 0,5 m
JERSEY DIGITALE PRINT - AHOY BEARS BY HEJ HANNI
JERSEY DIGITALE PRINT - AHOY BEARS BY HEJ HANNI
€ 7,56
BOORDSTOF - CAFE AU LAIT, DARK BEIGE - super soft
BOORDSTOF - CAFE AU LAIT, DARK BEIGE - super soft
€ 1,05
x 10 cm
JERSEY CARROTS
JERSEY CARROTS
€ 7,56
x 0,5 m
JERSEY BEES
JERSEY BEES
€ 7,56
JERSEY - CAFE AU LAIT, DARK BEIGE
JERSEY - CAFE AU LAIT, DARK BEIGE
€ 4,36
x 0,5 m
SWEATSHIRT PANEL 45x50 cm CIAO KAKAO
SWEATSHIRT PANEL 45x50 cm CIAO KAKAO
€ 3,85
PCS.
JERSEY SUMMER
JERSEY SUMMER
€ 7,56
x 0,5 m
JERSEY COCONUT PALM
JERSEY COCONUT PALM
€ 7,56
x 0,5 m
FRENCH TERRY DIGITALE PRINT - LAMA
FRENCH TERRY DIGITALE PRINT - LAMA
€ 7,95
x 0,5 m
JERSEY RIB 3X5 - BLUEBERRY ICE CREAM super soft
JERSEY RIB 3X5 - BLUEBERRY ICE CREAM super soft
€ 5,64
 1 stuk - LABEL VAN IMITATIELEER - HAPPY 35x20mm
1 stuk - LABEL VAN IMITATIELEER - HAPPY 35x20mm
€ 0,74
PCS.
BOORDSTOF - NAVY super soft
BOORDSTOF - NAVY super soft
€ 1,05
x 10 cm
FRENCH TERRY DIGITALE PRINT - HOT CHOCOLATE
FRENCH TERRY DIGITALE PRINT - HOT CHOCOLATE
€ 7,95
x 0,5 m
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OLABELA.PL ONLINE SHOP 

1. DEFINITIES

Werkdagen - Dagen van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen.

Account - onderworpen aan afzonderlijke regels onbetaalde winkelfunctie (een dienst die elektronisch wordt aangeboden) waarmee de koper uw individuele accountwinkel kan creëren.

Consument - Consument in de zin van het burgerlijk recht.

Koper - elke entiteitskoper in de winkel.

Voorschriften - deze voorschriften.

Winkel - OLABELA.PL de online winkel van de verkoper op https://www.olabela.pl.

Verkoper - ALEKSANDRA Michalik zakenman van het management onder de naam ALEKSANDRA Michalik PPHU ingeschreven in het Centraal Register en Informatie Over Economische Activiteit (CEiDG), onder leiding van de minister die verantwoordelijk is voor economische zaken en de uitvoering van de centrale applicatie en informatie over economische activiteit, ul. Tyska 15G, 43-176 Gostyń, NIP 6351648913, REGON 243697961.

 

2. CONTACT MET DE VERKOPER

Postadres: ul. Tyska 15G, 43-176 Gostyń

E-mailadres: OLA@OLABELA.PL

Telefoon: + 48 882 827 028

 

3. AANKOPEN OP VOORRAAD

1. De prijzen van goederen die zichtbaar zijn in de winkel zijn de totale prijzen van de goederen, inclusief btw.

2. De verkoper merkt op dat de totale prijs van de bestelling samen in de winkel is opgegeven: de prijs van de goederen en, indien van toepassing in een specifiek geval, de kosten van levering.

3. Het product dat is geselecteerd voor aankoop moet worden toegevoegd aan de winkelwagen in de winkel. Vervolgens selecteert de koper de beschikbare leveringsmethode van de goederen en de betalingsmethode voor de bestelling en verstrekt hij ook de gegevens die nodig zijn om de bestelling te voltooien.

4. De bestelling wordt geplaatst na bevestiging van de inhoud en het overnemen van de regels door de kopers.

5. De bestelling is identiek aan het sluiten van een koopcontract tussen de koper en de verkoper.

6. Uiterlijk bij levering bevestigt de verkoper de verkoop in de vorm van een e-mail en PDF-factuur die naar het door de koper opgegeven e-mailadres is verzonden.

7. De koper moet zich in de winkel registreren om aankopen te doen.

 

4. BETALINGEN

De bestelling kan worden betaald volgens de keuze van de koper:

Via het betalingsplatform: PayPal, EURO-overschrijving.

 

5. CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST

1. De verkoper is verplicht om goederen zonder gebreken te leveren.

2. De looptijd van het contract wordt gespecificeerd in de winkel.

3. De koper moet de bestelling vooruit betalen, de verkoper zal de bestelling na de betaling verwerken.

4. Wanneer koper in dezelfde bestelling goederen met een ander tijdstip van levering heeft gekocht, wordt de bestelling het langst in het juiste product verwerkt.

5. In de winkel gekochte goederen worden geleverd afhankelijk van het type levering dat de koper heeft gekozen (op dit moment: DPD).

6. Bij gebrek aan betaling van de bestelling binnen 7 dagen na bestelling plaatsen, heeft de verkoper het recht om de bestelling te annuleren zonder contact op te nemen met de koper.

7. Als de klant het pakket niet ophaalt en het pakket wordt teruggestuurd naar de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor het pakket opnieuw te verzenden nadat de klant de kosten voor het retourneren van het pakket en de kosten voor het opnieuw verzenden heeft vergoed. Als de klant om terugbetaling vraagt (zonder het pakket opnieuw te verzenden), zal de verkoper het bedrag van de terugbetaling verminderen met de verzendkosten en het pakket terugsturen naar de verkoper.

8. Materiaal van een bepaald type (één patroon / kleur) besteld in hoeveelheden van meer dan 5 m kan in meer dan één stuk worden geleverd. Sneden langer dan 3 meter zijn mogelijk niet continu of kunnen kleine fabrieksfouten hebben. Als het defect zich in het midden van uw snede bevindt, voegen we enkele centimeters toe om het verschil te compenseren.

9. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt de klant ermee in om een elektronische factuur in PDF-vorm te ontvangen en geeft hij zijn wil aan om een dergelijke factuur te ontvangen op het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

6. RECHT VAN INTREKKING

1. De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen het contract met de verkoper binnen 14 dagen via de winkel op te zeggen.

2. De deadline om het contract op te zeggen vervalt na 14 dagen vanaf de dag dat de koper het pakket heeft ontvangen.

3. Voor de consument moet de uitoefening van het herroepingsrecht de verkoper met behulp van de in § 2 gegeven gegevens op de hoogte brengen van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post of informatie per e-mail ).

4. De consument kan het modelformulier voor herroeping gebruiken dat aan het einde van de voorschriften staat, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

5. In geval van beëindiging van het contract ontvangt de Verkoper Consument alle van hem ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van goederen (exclusief de extra kosten die voortvloeien uit de door de Consumentenlevering gekozen procedure anders dan de goedkoopste reguliere levering aangeboden door de Verkoper), onmiddellijk en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de verkoper de beslissing over de uitvoering van het herroepingsrecht voor de consument heeft medegedeeld.

6. De verkoper verricht restitutiebetalingen met behulp van dezelfde betaalmethoden die de consument bij de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere oplossing. De consument brengt in ieder geval geen kosten in rekening met betrekking tot de retourzending.

7. De verkoper kan de terugbetaling weigeren tot ontvangst van de goederen of u hebt bewijs van zijn verwijzingen naar hem, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

8. De verkoper vraagt om de goederen terug te sturen naar het adres: ul. Tyska 15g, 43-176 Gostyń onmiddellijk en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de consument de verkoper op de hoogte brengt van het verkoopcontract. De deadline wordt gehaald wanneer consumenten de goederen terugsturen vóór de deadline van 14 dagen.

9. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden.

10. De consument is alleen aansprakelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als gevolg van het gebruik ervan op een andere manier dan nodig was om de aard, de staat en de werking van de goederen te creëren.

11. Als de goederen vanwege hun aard niet per post in de normale modus kunnen worden verzonden, draagt de consument de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. Het geschatte bedrag van deze kosten voor consumenten wordt door de verkoper meegedeeld in de beschrijving van de goederen in de winkel of bij het bestellen.

12. Restituties in EURO, USD of GBP kunnen alleen worden gedaan op een PayPal-rekening.

13. De winkel vergoedt 80% van de prijs van de geretourneerde stof (stof gesneden uit een balk).

14. Digitale producten (naaipatronen in PDF-formaat) zijn niet onderhevig aan klachten en retouren.

 

7. KLACHTEN

1. In geval van een defect van de goederen heeft de koper de mogelijkheid om de defecte goederen te reclameren op basis van de garantie of de garantie van het burgerlijk recht.

2. Met de garantie kan de koper, volgens de bepalingen en voorwaarden van het burgerlijk recht:

a) Een prijsverminderingsverklaring indienen,

b) In geval van een defect - Verklaring om het contract op te zeggen,

c) Vraag naar vervanging van foutloze artikelen,

d) Verzoek om verwijdering van het defect.

3. De verkoper vraagt om een claim op basis van de garantie in te dienen op het postadres of elektronische adres vermeld in § 2 van de bestelling.

4. Als blijkt dat om de klacht te regelen, de geadverteerde goederen aan de verkoper moeten worden geleverd, is de koper verplicht om de goederen, in het geval van de consument op kosten van de verkoper, op het adres af te leveren ul. Tyska 15 g, 43-176 Gostyń.

5. Als aan het product een aanvullende garantie is verleend, vindt u informatie hierover en de voorwaarden ervan in de productbeschrijving in de winkel.

6. Klachten over de werking van het bedrijf moeten worden gericht aan het e-mailadres vermeld in § 2 van het reglement.

7. De verkoper zal de klacht binnen 14 dagen beoordelen.

8. De verkeerde kant van de stof is niet vatbaar voor klachten.

 

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. De beheerder van de persoonlijke gegevens waarmee de koper de aankoop kan doen, is de verkoper.

2. De persoonlijke gegevens van de koper worden verwerkt op basis van een contract en de uitvoering ervan in overeenstemming met de beginselen van de algemene verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming (AVG). Voor gedetailleerde informatie over gegevensverwerking door de verkoper, zie de Privacyverklaring gepubliceerd in de Store.

 

9. DISCLAIMER

1. Het is verboden om illegale inhoud aan de koper te verstrekken.

2. Elke bestelling die in de winkel wordt geplaatst, is een afzonderlijk koopcontract en vereist afzonderlijke acceptatie van de voorwaarden. Het contract wordt tijdig en voor het doel van het contract gesloten.

3. Op basis van dit reglement gesloten contracten worden in het Pools gesloten.

4. In geval van een mogelijk geschil met de koper die geen consument is, is de bevoegde rechtbank de rechtbank die bevoegd is over de locatie van de verkoper.

5. Geen van de bepalingen van deze verordening sluit de rechten van de consument uit of beperkt deze uit de wettelijke bepalingen.

 

Bijlage nr. 1

 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een herroepingsformulier dat de consument al dan niet gebruikt:

 

MODELFORMULIER OM DE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN

(Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt intrekken)

 

ALEKSANDRA MICHALIK

Tyska 15G, 43-176 Gostyń E-mail: OLA@OLABELA.PL

 

- I ................................................ ......................... Hierbij informeer ik u over de intrekking van het koopcontract met:

 

 

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. 

 

 

 

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. 

 

 

 

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. 

 

- Factuurdatum .............................................. .................................................. ................................................ ..

 

- Naam en achternaam van de consument (en) ....................................... .. ................................................ .. ................................................ .......................

 

- Adres (sen) van de consument .......................................... . ................................................. .................................................. .....................................

 

 

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. 

 

.................................................. ...........................................

 

Handtekening van de consument

 

(alleen als het formulier in papieren versie wordt verzonden)

 

 

Datum ............................................

 

 

up
Shop is in view mode
Toon de volledige versie van de site
Sklep internetowy od home.pl